بیمه آتش سوزی

جشنواره ها و طرح های خاص:

توضیحات :

بیمه آتش سوزی،بیمه حفظ و نگهداشت اموال بیمه گذار از خطرات گوناگون است. همگی ما همواره در اخبار حوادث از آتش سوزی های مختلف مسکونی،تجاری و صنعتی شنیده ایم که یکی از مهم ترین آن ها آتش سوزی ساختمان پلاسکو در سال 95 بوده است که خسارات فراوان جانی و مالی بر جای گذاشت تا جایی که بسیاری از این خسارات برای تعداد زیادی از کسبه این مجتمع پس از گذشت چندین سال هنوز جبران نشده است.در خاص بیمه شما می توانید به آسانی بعد از خرید بیمه آتش سوزی با بهترین پوشش ها و قیمت مناسب این ریسک را به سادگی به شرکت بیمه منتقل کنید.

پوشش های اصلی :

آتش سوزی

صاعقه

انفجار

پوشش های اضافی :

سیل و طغیان آب

زلزله و آتشفشان

طوفان و گردباد 

سقوط هواپیما و قطعات منفصله

ریزش سقف بر اثر سنگینی برف ، ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران

هزینه پاکسازی

مسئولیت مدنی مالی در قبال اشخاص ثالث

خودرو در پارکینگ

پرداخت هزینه اسکان موقت

سرقت با شکست هرز

حوادث بیمه گذاری و اعضای خانواده مقیم