استعلام و پرداخت بیمه نوین

استعلام و پرداخت بیمه نوین

خدمات آنلاین

استعلام نرخ بیمه ثالث

استعلام نرخ بیمه بدنه

استعلام نرخ و مشخصات

بیمه عمر نوین

پرداخت آنلاین اقساط وام

پرداخت اقساط حق بیمه

با کد ملی بیمه گذار

(روش پیشنهادی)

پرداخت اقساط حق بیمه

با کد بیمه گذار

 

کد اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار چیست؟

هر بیمه گذار در شرکت بیمه نوین یک کد بیمه گذار و یک کد اعلامیه بدهکار دارد که با استفاده از هر کدام می تواند از خدمات استعلام و پرداخت آنلاین استفاده کند.

توجه: در صورت فعال نبودن سامانه ثبت و استعلام بیمه نوین، لطفا در روز بعد مجددا وارد سامانه شوید.